ADENSOL BVBA

Over Ons

INTRODUCTIE

Advanced Environmental SolutionsAdensol staat voor Advanced Environmental Solutions en is gespecialiseerd in de recycling van vaste en vloeibare afvalstoffen.

Vertrekkende van de Europese milieuwetgeving, is ons doel uw afvalstoffen bij gerenomeerde partners te laten verwerken tot een hoogwaardig eindproduct.

Onze Visie

Wij zijn een Europees verbindingspersoon tussen de producent en de verwerker van afvalstoffen met oog voor de desbetreffende wetgeving en regelgeving.


Wij zijn ervan overtuigd dat we met...

 •   Onze 20-jarige ervaring

 •   Een continue innovatie

 •   Een open communicatie

 •   Een uitgebreid netwerk

 •   Een adviserende rol

...het draagvlak zijn voor een dynamisch partnership met u als klant, om uw afvalstoffen op de meest hoogwaardige manier verwerken.


Wij dragen veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu hoog in het vaandel.

Onze Missie

Adensol kiest in eerste instantie steeds voor 100% recyclage van afvalstromen.


Ons engagement luidt als volgt: “Wij zijn enkel tevreden met het beste resultaat.” Deze eis stellen wij eveneens aan onze zelf uitgekozen partners. De erkende transporteurs, de verwerkingsinstallaties en de onderaannemers worden geselecteerd op de kwaliteiten in hun vakgebied.


Wij helpen u met een snelle administratieve afhandeling van uw milieuboekhouding.


Adensol is vastbesloten om haar VCA**, ISO 14001, kwaliteitsborgingssysteem, erkenning als inzamelaar, makelaar en handelaar in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland voortdurend te verbeteren. Medewerkers worden goed geïnformeerd en krijgen de kans om zich bij te scholen. We werken aan een ongevallenvrije werkomgeving en hebben oog voor het milieu.

Beleidsverklaring

Als zaakvoerder van Adensol, zijn we ervan overtuigd dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) van kapitaal belang is voor ons bedrijf.


Het VGM heeft betrekking op::

 •   Alle activiteiten van Adensol (Ondernemingsnr. 0817.157.001 – Vestigingseenheids-nr 2.179.483.991), dit betreft:

  • Inzamelen, handelen en makelen van afvalstoffen
  • Het demonteren, ophalen en verwerken van transformatoren
 •   Alle activiteiten in het kantoor te Beveren-Waas, op werven bij klanten, onderaannemers,… of transporten uitbesteed bij onderaannemers.


Vertrekkende van de Europese veiligheid, gezondheid- en milieuwetgeving, is het Adensol’s doel, afvalstoffen bij gerenomeerde partners te laten verwerken tot een hoogwaardig eindproduct.


Om deze gezamenlijke doelstelling te bereiken gelden volgende beleidsprincipes:

 •   Voorkomen van persoonlijk letsel

 •   Voorkomen van materiële en milieuschade

 •   Streven naar continue verbetering op gebied van VGM via de vertaling van de beleidskrachtlijnen in meetbare VGM doelstellingen en beheersmaatregelen

 •   het naleven van de relevante veiligheidswetgeving, VCA** norm en andere eisen, zoals deze van klanten

 •   Het naleven van een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op het principe van risicoanalyse, integraal ketenbeheer, traceerbaarheid en zelfcontrole

 •   Het opstellen van milieu-/veiligheids-/gezondheidseisen bij de keuze van de afvaltransporteurs/onderaannemers.

 •   Een verbintenis omvat tot bescherming van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling en (een) andere voor de context van de organisatie relevante specifieke verbintenis(sen)


Adensol voert een milieumanagementsysteem in volgens ISO 14001 en een VGM systeem volgens VCA**. Het bedrijf streeft naar de continue verbetering van deze systemen en van de VGM-prestaties na via de vertaling van de beleidskrachtlijnen in meetbare VGM doelstellingen en beheersmaatregelen.


Bij Adensol BVBA geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk en ethisch ondernemerschap.


Deze beleidsverkaring wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers, aan klanten, onderaannemers, andere belanghebbenden en is tevens beschikbaar voor het publiek.


De zaakvoerder en alle medewerkers engageren zich ten volle om deze beleidsprincipes dagelijks toe te passen binnen en buiten de organisatie.We streven ernaar om zaken te doen met partners die een gelijkaardig beleid voeren voor omkoping, corruptie, veiligheid, gezondheid en milieu.


Voor akkoord,
Jan Engels
Zaakvoerder
Adensol BVBA
28/08/2018

WIE ZIJN WE

Ons Team

Jan Engels

Zaakvoerder

Evi De Waele

Verantwoordelijke Administratie
Kwaliteit & Veiligheid

Gerda Mertens

Commercieel Verantwoordelijke

Paul Van Olmen

Projectleider
WAAR WIJ VOOR STAAN

Onze Troeven

Ervaring

Sinds 1993 actief in de sector van recyclage en afval
Uitgebreide kennis van Europese milieuwetgeving

Expertise

Steunend op een uitgebreid internationaal netwerk van:

Flexibele transporteurs, gerenomeerde Europese hoogwaardige verwerkingsinstallaties, vakbekwame Onderaannemers

Continue innovatie, minimale kost, focus op orde, netheid, veiligheid en milieu

Vertrouwen

Open communicatie
Adviserende rol
Afgestemd op uw bedrijfsstrategie in alle confidentialiteit
Enkel tevreden met het beste resultaat


Snelheid

Optimale dienstverlening

ONZE CERTIFICATEN

VCA**
Erkenning

ISO14001
Erkenning