WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN

Onze Diensten

Adensol specialiseert zich in de verwerking van:


Transformatoren

Administratief proces:


 • Gegevens verzamelen van de transformator
 • Opmaken van offerte
 • Veiligheidsplannen opmaken
 • Risico-analyse en hijsplannen

Nuttige informatie:


Een transformator op PCB houdende of PCB vrije olie? Door middel van een analyse onderzoeken we of uw transformator al dan niet PCB houdende olie gebruikt.

Het materiaal dat overblijft na ons verwerkingsproces brengen we naar een erkende verwerker om te recyclen.


Dankzij onze persoonlijke begeleiding tijdens de verwerking van uw transformator kunnen we elke situatie apart beoordelen. Hierdoor kunnen we u een zo laag mogelijke kost en een zo hoog mogelijk toegevoegde waarde garanderen.


Glycolhoudende Producten

Glycol en glycolhoudende producten worden opgehaald met tankwagens en gedestilleerd in een gespecialiseerde verwerkingsfabriek.

In eigen productielaboratoria bewaakt men de kwaliteit van de gezuiverde glycol- en glycolethers zodat deze voldoen aan de specificaties van de klanten in o.a. automobiel- en chemische industrie.


Wij verwerken:


 • Koelvloeistoffen
 • Remvloeistoffen
 • Afvalwater met glycol

Administratief proces:

 • De klant meldt de afvalstof aan met het tonnage
 • Wij nemen contact op met de transporteurs en de verwerkers en plannen na overleg met de klant de transporten in.
 • Na de uitvoering worden de gewichten overgemaakt aan ons.
 • De verzamelde gegevens worden vermeld in de milieuboekhouding en op de factuur.

Wij garanderen:


Correcte prijs

Adensol staat voor een efficiënt verwerkingsproces samen met een goede prijs voor glycolhoudende producten.

Goede kwaliteit

Wij bewaken de kwaliteit van de verwerking door ervoor te zorgen dat doorheen het hele proces steeds vaste transporteurs en verwerkers met de nodige ervaring aanwezig zijn.

Geïnformeerde klanten

Adensol kan de chemische samenstelling van gezuiverde glycol- en glycolethers geven aan klanten die dit nodig hebben in hun werkveld.

Brandblussers

Alle soorten

Brandblussers (met zowel blusschuim of bluspoeder) worden op een milieuvriendelijke lijn door gecertificeerde medewerkers gedemonteerd op een zeer professionele manier.

Hergebruik

De diversen metalen, kunststoffen, vloeistoffen en poeders worden op verantwoorde wijze gescheiden en vervolgens getransporteerd en hergebruikt in andere producten.

Recyclage

Wij hebben de oplossing voor zowel blusschuim als bluspoeder waarbij deze voor 100% kan worden gerecycled tot bijvoorbeeld grondverbeteraar.

Gecertificeerde werknemers

Onze medewerkers hebben een specifieke opleiding genoten om brandblussers open te maken, zodat deze op de juiste manier verwerkt kunnen worden.

Vanaf één pallet

Onze diensten kunnen worden ingeschakeld vanaf één pallet brandblussers.

Afvalproducten

(Overstock, Einde Stock of Off-Spec)

Wij voeren onze analyse uit op uw afvalproducten, waarna we een gepaste verwerkingsmethode zullen voorstellen.Zodra wij uw akkoord hebben, staan wij in voor het transport en de verwerking ervan.En dit alles binnen ons uitgebreid Europees netwerk.

Adensol hanteert een logistiek die gericht is om zo snel mogelijk de betreffende afvalproducten bij de klant op te halen. Door een uitgebreid netwerk van getalenteerde transporteurs kunnen wij de veiligheid van dit proces garanderen. Via ons netwerk van verwerkers zoeken we dan de beste oplossing om de afvalstof te recycleren (R code) en als dat niet lukt, richten we ons op de meest milieuvriendelijke manier om deze te verwijderen (D code).

Voor het milieucertificaat te vervolledigen verzamelen we elke administratieve gegevens van de afvalstof. Hieronder vallen: de productnaam, Euralcode, verwerkingscodce, gewicht, transporteur en verwerker. Samen met de factuur en de opbrengstbon heeft de klant zo voldoende gegevens voor zijn milieuboekhouding.


Wij verwerken:


Diverse chemicaliën

Zuren, solventen, basen, TEG, MEG, ...